Oplossen klacht

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een persoonlijk (telefonisch of in persoon) worden besproken. We verzoeken daarom telefonisch contact op te nemen of een afspraak te maken. Als de klacht een bepaalde persoon betreft dan brengen we je daar graag mee in contact om tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of wil je dit om een bepaalde reden niet dan kun je contact opnemen met Stefan Aalders (of mocht het haar functioneren betreffen dan Danny Kater of een onafhankelijke derde: een mediator van de Nederlandse skivereniging (www.nskiv.nl). Het oordeel van de onafhankelijke derde is bindend. Eventuele consequenties worden door Snowsports Nederland snel afgehandeld.

Formele schriftelijke klachtenprocedure
Is het probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens jou niet voor een gesprek, dan kun je de klacht formeel schriftelijk indienen per e-mail ter attentie van Stefan Aalders (of indien Stefan Aalders er zelf bij betrokken is ter attentie van Danny Kater of NskiV).

Verloop procedure
Stefan Aalders c.q. Danny Kater c.q. de mediator van NskiV zal de klacht zo spoedig mogelijk behandelen en met jou en de betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het hen niet om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren, dan zal hij/zij in ieder geval binnen enkele dagen de ontvangst van de klacht bevestigen. In de meeste gevallen zal hij/zij ook contact met jou opnemen om te overleggen over de verdere stappen. Ook kan er om nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd. Doelstelling is om jouw klacht in ieder geval binnen vier weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt je over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvang je na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Overige aspecten klachtenregeling
Alle aspecten van de afhandeling van jouw klacht zullen worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan. In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van jouw formele klacht wordt jou daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.